Eternity Memory of Aria : Encyclopedia

– เนื้อหาเหล่านี้อยู่ในระหว่างการจัดทำอาจมีการเปลื่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา – Arialypse

1. ขอบเขตของโลกใบนี้

โลกใบนี้มีชื่อว่า “ออโรรา” (Aurora)

เรื่องราวทั้งหมดของโลกใบนี้จะมีเพียงแค่ตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ไม่มีใครทราบแน่ชัดอย่างแท้จริง แต่ในเนื้อเรื่องหลักจะค่อย ๆ เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดของประวัติศาสตร์ของโลกออโรราให้ตัวละครได้รับรู้โดยผ่านทางตัวละครที่ดำเนินเรื่อง

ตำนานของโลกออโรราที่ตัวละครทั่วไปในโลกแห่งนี้รู้

โลกแห่งออโรราในปัจจุบันถูกปกครองโดย สภาแห่งแสง (The Light Council) สมาชิกของสภาแห่งแสงนั้นไม่มีใครทราบว่ามีใครบ้างและปกคลองโลกนี้มานานเท่าใดแล้ว เพียงแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เหล่าผู้คนในโลกแห่งนี้ยึดถือและเคารพดังเช่นศาสนาหนึ่ง ตำนานได้กล่าวว่าสภาแห่งแสงนั้นมีหน้าที่ดูแลรักษาสมดุลของโลกใบนี้ให้คงอยู่แบบนี้ตลอดกาล สิ่งที่ไม่มีใครรู้ในตอนนี้คือ สภาแห่งนี้มีตัวตนจริง ๆ หรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ตำนานที่ใครบางคนกล่าวขึ้นมาเท่านั้น

ความจริงของตำนานของโลกออโรรา

ผู้ปกครองสูงสุด (Overseers of Aurora) เป็นเหล่าผู้ปกครองโลกใบนี้ ผู้คนทั่วไปต่างเรียกกันว่า “เทพเจ้าแห่งการเริ่มต้น” (Gods of the Beginning) ประกอบด้วยอำนาจจาก 3 ฝ่าย ผู้ให้กำเนิดทุกอย่างในโลกใบนี้ กล่าวได้ว่าผู้ปกคลองสูงสุดเป็นเทพเจ้าที่สร้างโลกออโรราแห่งนี้ขึ้นมา โดยทั้ง 3 ฝ่ายจะคานอำนาจปกครองโลกนี้เพื่อรักษาความสมดุลในโลก โดยแต่ละฝ่ายนั้นจะมีขอบเขตอำนาจที่แตกต่างกันไปใน เหล่าผู้มีอำนาจเหนือกาลเวลา, เหล่าผู้มีอำนาจเหนือพลังชีวิต และ เหล่าผู้มีอำนาจเหนือแสงสว่าง และนั่นเองคือที่มาของการคงอยู่ของอำนาจแห่งสภาแห่งแสง

ปัจจุบัน สภาแห่งแสงมีสมาชิก 8 ท่าน โดยมาจาก กาลเวลา 3 ท่าน, พลังชีวิต 2 ท่าน และแสงสว่าง 3 ท่าน

เหล่าผู้มีอำนาจเหนือกาลเวลา

1. รินน์ เทพธิดาแห่งกาลเวลา (Rhinne Goddess of Time)

2. ชาโรนิก้า ผู้คุมประตูมิติกาลเวลาแห่งโลกออโรรา (Dimension Gatekeeper of Aurora)

3. เซเรนนิตี้ อดีตเอลฟ์ที่มีอำนาจปกครองสูงสุด (Ruler of the Elves)

เหล่าผู้มีอำนาจเหนือพลังชีวิต

1. อลิซ ต้นไม้โลก (Alice, The World Tree)

2. เดรูมาร์ กษัตริย์แห่งผู้ปกครองสูงสุด (The King of the High Representative)

เหล่าผู้มีอำนาจเหนือแสงสว่าง

1. ไอโอน่า (Iona)

2. ลูเซีย (Lucia)/ลาเนีย (Lania)

3. พ่อมดดำ (Black Mage)

– Transcendence of Time, Rhinne

ผู้มีอำนาจเหนือกาลเวลา, รินน์ เทพธิดาแห่งกาลเวลา (Rhinne Goddess of Time) เป็นผู้ปกครองสูงสุดของกาลเวลาทั้งมวล อำนาจของรินน์นั้นไม่แน่ชัดว่ามีขอบเขตที่จุดใด บางทีเธออาจจะมีอำนาจในการจำกัดการไหลเวียนของกระแสกาลเวลาทั้งหมดให้ไหลวนเวียนและย้อนกลับกาลเวลาไปสู่จุดใดจุดหนึ่งของเส้นทางเดินทั้งหมดเพื่อย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้น หรือแม้แต่การหยุดเวลาให้หยุดนิ่ง

– Transcendence of Time, Chronica

ผู้มีอำนาจเหนือกาลเวลา, ชาโรนิก้า ผู้คุมประตูมิติกาลเวลาแห่งโลกออโรรา (Dimension Gatekeeper of Aurora) แต่ในตอนนี้พลังของเขาอ่อนแอลงมากเพราะ ชาโรนิก้า ได้ถูกแย่งชิงพลังไปโดย เดรูมาร์ ทำให้เขามีพลังที่จะสามารถเปิดประตูมิติแห่งกาลเวลาในโลกออโรราเพื่อเชื่อมต่อไปยังมิติกาลเวลาแห่งอื่น ๆ ได้

– Transcendence of Time, Serenity

ผู้มีอำนาจเหนือกาลเวลา, เซเรนนิตี้ อดีตเอลฟ์ที่มีอำนาจปกครองสูงสุด (Ruler of the Elves) เธอมีอำนาจเหนือเหล่าเอลฟ์ทั้งมวล ด้วยพลังที่แข็งแกร่งของเหล่าเอลฟ์ ทำให้ เซเรนนิตี้ มีอำนาจในการแทรกแซงแหวกว่ายผ่านกระแสกาลเวลาได้ เธอเปรียบได้ดังราชินีแห่งความงามและความรอบรู้ เธอมีพลังที่จะสามารถรับรู้ถึงพลังงานของข้อมูลทุกสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ภายในกระแสกาลเวลาได้ และจนในที่สุดเธอได้รับการยอมรับให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือกาลเวลาในสภาแห่งแสง แต่ทว่าไม่มีใครรู้ว่าเธออาศัยอยู่ในที่แห่งใด แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการความหวัง เธอจะปรากฏตัวมาเพื่อช่วยเหลือคุณ

– Transcendence of Life, Alice

ผู้มีอำนาจเหนือพลังชีวิต, อลิซ (Alice, The World Tree) อลิซ หรือที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกออโรราเรียกเธอว่า “ต้นไม้โลก” ต้นไม้แห่งชีวิตผู้มีอำนาจเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลกใบนี้ อำนาจของเธอนั้นคือการให้พลังชีวิตแก่เหล่าผู้คนทั้งมวล มอบความหวังความฝันและความสงบสุขร่มเย็นแก่โลกใบนี้ แต่หลังจากการเวลาผ่านไป ภายใต้ความไม่สมดุลของโลกมีผลทำให้พลังของเธอได้อ่อนแอลงและเธอได้หายตัวไป ไม่มีใครทราบว่าเธอหายไปอยู่ในที่แห่งใด บางทีเธออาจจะกำลังเฝ้ามองโลกใบนี้จากที่ไหนซักแห่งอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านไปก็เป็นได้ และในปัจจุบันต้นไม้โลกเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางโลกใบนี้

– Transcendence of Life, Darumar

ผู้มีอำนาจเหนือพลังชีวิต, เดรูมาร์ (The King of the High Representative) ผู้คนต่างรู้จักเดรูมาร์ในนามของ กษัตริย์แห่งผู้ปกครองสูงสุด เขานั้นเป็นเหมือนดังเทพเจ้าก็ว่าได้ ในตำนานเล่าขาลว่า เมื่อครั้งสงครามแห่งการแย่งชิงอำนาจเพื่อปกครองโลกออโรรา เดรูมาร์ได้รับพลังบางอย่างที่ทำให้ตนเองเป็นอมตะอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และด้วยพลังที่ได้มาจาก เซเรนนิตี้ ที่เขาได้แย่งชิงเอามา ทำให้เขาสามารถเชื่อมต่อมิติกาลเวลาไปสู่มิติกาลเวลาอื่นได้

– Transcendence of Light, Iona

ผู้มีอำนาจเหนือแสงสว่าง, ไอโอน่า ไม่มีผู้ใดทราบตัวตนที่แท้จริงของเธอ แต่ทว่าชื่อของเธอกลับได้ถูกบันทึกไว้ว่า เธอเป็นผู้มีอำนาจเหนือพลังแห่งแสงสว่างแห่งออโรรา มีเพียงแสงสว่างที่ถูกเลือกเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงพลังของไอโอน่าได้

– Transcendence of Light, Lucia

ผู้มีอำนาจเหนือแสงสว่าง, ลูเซีย เป็นผู้มีหน้าที่ปกป้องและรักษาสมดุลของพลังแห่งแสงสว่าง แต่หลังจากที่ ลูเซีย ได้ถูก พ่อมดดำ สังหาร พลังของเธอได้สูญสลายไป ทำให้สมดุลของพลังแห่งแสงสว่างได้หายไป เมื่อใดที่แสงนั้นได้ดับลง ความมืดก็ได้ถือกำเนิดขึ้น แต่ทว่าพลังที่หลงเหลืออยู่ของเธอนั้นได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคน ทำให้เธอได้กำเนิดใหม่ หรืออีกชื่อของเธอคือ ลาเนีย (Lania) ลาเนียได้เกิดขึ้นมาจากวิญญาณแห่งแสงรวมตัวกันจนก่อกำเนิดเป็นร่างกายใหม่

– Transcendence of Light, Black Mage

ผู้มีอำนาจเหนือแสงสว่าง, พ่อมดดำ (Black Mage) ในอดีตนั้น พ่อมดดำ เคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดผู้มีหน้าที่ปกป้องและรักษาสมดุลของพลังแห่งแสงสว่าง แต่นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาหลงใหลในความมืดด้วยเช่นกัน เมื่อใดที่ความมืดกำเนิดขึ้นภายใต้เงาของแสงสว่าง เขาได้ละทิ้งความเป็นผู้รักษาสมดุลและก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งเขตไป เขาได้ทำการสังหาร ลูเซีย ผู้ขัดขวางแผนการของเขา และได้กลืนกินอำนาจของพลังแห่งแสงสว่างของเธอ

 

2. สิ่งที่ตัวละครจะรู้ สิ่งที่คนอ่านจะรู้

– ตัวละครในเรื่องจะได้รับรู้สิ่งต่าง ๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านตัวละครที่ดำเนินเรื่องในบทนั้น ๆ รวมถึงตัวละครที่อยู่ในอดีต/อนาคต/ปัจจุบัน

– สิ่งที่คนอ่านจะได้รับข้อมูลคือคุณจะได้รู้แค่เท่ากับที่ตัวละครหลักของบทนั้น ๆ ได้รับรู้เท่านั้น แต่ในบางครั้ง เราจะทำให้ตัวละครได้ทำอะไรที่มากเกินขอบเขตของตัวละครจะได้รับรู้ ซึ่งนั้นก็จะทำให้คุณได้รู้อะไรมากกว่าที่ตัวละครตัวนั้นรู้

 

3. จุด Keyword สำคัญของเรื่อง

Main Story

– การแก้ไขในสิ่งที่ทำพลาดพลั้งไป

Eternity Memory of Aria – ความทรงจำชั่วนิรันดร์ แห่ง เสียงบรรเลงเพลงบทสุดท้าย

– หากว่าจะมีวิธีที่เราจะสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้

Luminous + Lania

– การรู้ถึงคุณค่าเมื่อสายเกินไปและออกตามหาสิ่งที่ได้สูญเสียไป

Merche + Evan

– การเสียสละทุกสิ่งได้เพื่อบางสิ่งที่คุ้มค่าที่จะได้รับการปกป้อง

Evan + Merche

– ความรู้สึกที่ถูกทรยศและความต้องการที่จะชำระความแค้น

Demon

– การรักษาคำสัญญาที่ให้เอาไว้ตลอดไป

Lilin + Aran

Side Story

– เมื่อเรานั้นไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันและทำความเข้าใจกันและกัน

 

4. สิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปโดยแม้ไม่มีตัวละครที่ดำเนินเรื่อง


แม้ว่าโลกนี้จะไม่มีสิ่งที่ตัวละครในเรื่องได้กระทำ โลกแห่งออโรราก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยการผจญภัยอื่น ๆ นอกเหลือจากสิ่งที่อยู่ในเนื้อเรื่องนี้

 

5. จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมด


เริ่มต้น

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวจะเริ่มต้นที่ โลกออโรรา ได้สูญเสียสมดุลของโลกจากการที่ สภาแห่งแสง ไม่สามารถรักษาสมดุลแห่งพลังจากทั้ง 3 ฝ่ายได้อีกต่อไป จึงทำให้ต้องมีผู้ที่ต้องทำหน้าที่นำสมดุลแห่งโลกออโรรากลับมาสู่โลกใบนี้อีกครั้ง

จุดสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมด

จุดสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังคงเป็นปริศนา เพราะโลกใบนี้ยังคงต้องดำเนินต่อไปถึงแม้จะไม่มีเหล่าผู้ปกครองและเหล่าผู้ที่สร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา

 

6. สิ่งที่อยู่นอกเหนือเนื้อเรื่องส่วนหลัก


เรื่องราวอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องราวในส่วนของเนื้อเรื่องหลัก Main Story จะถูกเติมเต็มด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมใน Side Story ซึ่งจะเป็นเรื่องราวในอีกมุมมองหนึ่งของตัวละครที่ไม่ได้รับการพูดถึงในเนื้อเรื่องส่วนหลัก

 

7. Timeline

TBA