EMV#2 ความฝันกับความจริง

Eternity Memory of Viertan
เศษเสี้ยวความทรงจำของชีวิตสาวรั่ว

EMV#2 ความฝันกับความจริง
เคยมั้ย? เวลาที่แยกความฝันกับความจริงไม่ค่อยออก… มันก็จะเป็นแบบนี้แหล่ะนะ -////-! – Arialypse

EMV#2